Termeni și condiții


1. ELEMENTE GENERALE

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânărilor de bunuri și servicii de către S.C. PEARL ZONE S.R.L., prin intermediul magazinului online www.nailzone.ro către Cumpărător . Următorii termeni vor însemna:
Cumpărător - persoană fizică, firmă, companie sau altă entitate juridică care emite o Comandă.
Vănzător - societatea comerciala PEARL ZONE S.R.L., având sediul social în Tg. Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 123, având numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: J26/767/2013, CIF RO32057579, avand capital social de 200 Lei.
Bunuri - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele meționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.
Comandă - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și să facă plata acestora.
Comandă minimă - este valoarea minimă care trebuie să aibă comanda pentru a putea fi plasată. Comanda minimă este de 50 RON fără transport.
Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător.
Drepturi de proprietate Intelectuală - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natura de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
Specificații - toate specificațiile și descrierile Bunurilor așa cum sunt precizate în Comandă.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul menționat anterior, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:

• Comanda și condițiile sale specifice
• Specificațiile Cumpărătorului (unde este cazul)
• Termeni și conditii

Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract. Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului.

3. EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI

a. Vânzătorul îsi va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comandă și va livra Bunurile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;
b. Informațiile prezentate pe site-ul vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerențe legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;
c. Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la sectiunea "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin înjurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii , cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA ȘI INDUSTRIALA (DPI)

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informațile primite de la Vânzător.
De asemenea, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea S.C. PEARL ZONE S.R.L. și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.
Pentru a raporta orice problemă egată de drepturile de proprietate intelectuală vă rugăm să ne scrieți la adresa info@pearlnailshop.ro.

6. CONFIDENȚIABILITATE - PUBLICITATE

Toate documentele și informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al Vânzătorului și după obținerea unui angajament de confidențiabilitate din partea celui care le primește.
Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al Vănzătorului.
Datele clienților nu pot fi folosite, și nici furnizate altor părți.

7. TERMENE

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării.
În cazul În care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii.

8. FACTURARE - PLĂȚI

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vănzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

9. RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

a. Livrare - Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile în sistem de curierat către Cumpărător.
b. Transport - Ambalare În afara de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor pe teritoriul Romaniei.

10. GARANȚII

Toate produsele comercializate de catre site-ul www.nailzone.ro beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.
Certificatele de garanție sunt emise de către S.C. PEARL ZONE S.R.L.
Lipsa certificatului de garanție al produsului trebuie semnalată în maxim 48 ore de la recepția mărfii pe adresa info@pearlnailshop.ro.
Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

11. TRANSFERUL PROPRIETATII

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la momentul efectuării plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă.

12. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricarei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.

13. FORȚĂ MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de fortă majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

14. LEGEA APLICABILĂ - JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

15. INFORMAȚII PRIVIND DEEE

Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătătii umane în cazul în care nu sunt colectate selectiv.
Având în vedere prevederile OUG 195/2005 - referitoare la protecția mediului, OUG 78/2000 - privind regimul deșeurilor, în temeiul dispozițiilor art. 10 din H.G 448/2005, privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, clienții vor avea în vedere următoarele:
- clienții au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta selectiv aceste DEEE;
- colectarea acestor deșeuri (DEEE) se va efectua prin puncte de colectare selective puse la dispoziția producătorilor de catre Autoritățile administrației publice locale care au obligația potrivit art.5 alin.1 ) din HG 448 /2005 de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare și de a pune la dispoziția producătorilor spațiile necesare pentru înființarea punctelor de colectare a DEEE;
- clienții pot preda DEEE în mod gratuit la punctele de colectare specificate în momentul achizitiei unui produs nou din aceeasi categorie Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roti barată cu două linii în formă de X, ca în imaginea alăturată.
Aceasta pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere și că ele fac obiectul unei colectări selective.